SME สัมมนา อบรม นำเข้า ส่งออก :: ThaiSMEcenter.com

ดุสิตโพลเผยครูหนักใจการเมืองโกงวอน อภัยกัน

Posted on | January 15, 2013 | Comments Off

 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอน amazon เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ จำนวน 1,004 คน เรื่อง ครูกับการเมืองไทย โดยทำการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 10-15 มกราคม 2556 พบว่า ร้อยละ 44.26 คิดว่า การเมืองไทยมีแต่เรื่องน่าเบื่อ ไม่คิดทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน ร้อยละ 35.68 พบว่า คิดว่าการเมืองไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว สอน amazon เล่นพรรคเล่นพวก และร้อยละ 20.06 คิดว่านักการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้ ร้อยละ 47.06 พบว่า หนักใจกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 32.51 พบว่า นักการเมืองเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยแตกแยก ขาดความสามัคคี และร้อยละ 42.17 ครูอยากฝากให้นักการเมืองรู้จักให้อภัย สอน amazon  และเห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ

Comments

Comments are closed.

ZX Flux Pas Cher Chaussure Huarache Pas Cher Nike Roshe Run Femme Ray Ban Sunglasses Outlet Nike Air Huarache Ray Ban Sunglasses Outlet ZX Flux Pas Cher Chaussures Sports Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Chi Flat Iron For Sale